S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Tovar v akcii:

Cena u nás 314,90 € (7 840,38 CZK)
skladom
Cena u nás 6,90 € (171,80 CZK)
skladom
Cena u nás 14,90 € (370,98 CZK)
skladom

Najpredávanejšie

Cena u nás 138,00 € (3 435,92 CZK)
skladom
Cena u nás 6,50 € (161,84 CZK)
skladom
Cena u nás 0,80 € (19,92 CZK)
skladom

Anketa

Máte radi HUSQVARNA X FORCE lišty?

Áno veľmi rád 41% Rád 23% Ani nie 18% Vôbec 18%

» Základné informácie

Základné informácie.pdf

Základné informácie

Nákup tovarov a služieb sa v súčasnosti uskutočňuje v značnej miere prostredníctvom
internetu. Internetový obchod (ďalej len „e-shop“) možno definovať ako predaj tovaru alebo
služieb s využitím informačných a komunikačných technológií a webových aplikácií v
prostredí internetu, kde na jednej strane tohto vzťahu je prevádzkovateľ e-shopu a na druhej
zákazník e-shopu (ďalej len „zákazník“).

Dochádza medzi nimi najčastejšie k uzavretiu kúpnej zmluvy realizovanej cez internet
(zmluva uzavretá na diaľku). Súčasťou takejto zmluvy je aj získavanie informácií, vrátane
osobných údajov zákazníka. Vzhľadom na dynamickosť rozvoja informačných technológií je
nemožné zohľadniť v tomto metodickom usmernení všetky eventuality, ktoré by mohli
vzniknúť pri uplatňovaní Nariadenia2 prevádzkovateľom e-shopu, preto úrad uvádza nižšie
len najbežnejšie prípady. Vzhľadom na konkrétne podmienky toho-ktorého spracúvania
osobných údajov je možné, že prevádzkovateľ e-shopu bude môcť využiť napr. aj iný právny
základ alebo iné nastavenia než je nižšie uvedené.

Zaznamenávanie osobných údajov zákazníka konkrétneho e-shopu je z pohľadu pravidiel
ochrany osobných údajov spracúvaním osobných údajov zákazníka. Účelom takéhoto
spracúvania je najčastejšie uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie
tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné
povinnosti, ktoré pre prevádzkovateľa e-shopu vyplývajú najmä z právnych predpisov
upravujúcich ochranu spotrebiteľa). Je potrebné rozlišovať jednotlivé účely spracúvania
osobných údajov zákazníkov prevádzkovateľom e-shopu. Vzhľadom na tieto účely môžeme
identifikovať niekoľko najbežnejších spracovateľských činností, ktoré môžu spolu úzko
súvisieť, ale majú odlišný právny základ.

Prevádzkovateľ prevádzkuje a spravuje webový portál na svojej internetovej stránke (ďalej
tiež len "portál"). Prostredníctvom tohto portálu prevádzkovateľ vytvára príležitosť
kupujúcich (spotrebitelia ako aj firemní zákazníci) uzatvárať zmluvy uzatvorené na diaľku
alebo mimo prevádzkových priestorov, za účelom nákupu tovarov formou e-shopu.
Prevádzkovateľ teda spracúva osobné údaje dotknutých osôb, za účelom vytvorenia
príležitosti uzatvárať zmluvy uzavreté na diaľku alebo mimo prevádzkových v rozsahu: titul,
meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo, smerové číslo, mesto), telefonický kontakt,
emailový kontakt a IP adresa, cookies.


Zaznamenávanie osobných údajov zákazníka konkrétneho e-shopu, toho - ktorého
predávajúceho, je z pohľadu zákona spracúvaním jeho osobných údajov. Tým dochádza k
vytvoreniu informačného systému osobných údajov podľa zákona (ďalej aj „IS E-shop“)
Účelom tohto spracúvania osobných údajov zákazníka, fyzickej osoby, je najčastejšie
uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a
prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce
prevádzkovateľovi e-shopu najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu
spotrebiteľa). Právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníka v informačnom
systéme e-shop je tzv. plnenie zo zmluvy. Poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb
je zmluvnou požiadavkou na plnenie zo zmluvy. Právnym základom spracúvania
osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov s ohľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
Európy (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES) - všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Lehota spracúvania osobných údajov – lehota nevyhnutná na uzatvorenie zmluvy na diaľku
a z nej vyplývajúce plnenie

Lehota uchovávania osobných údajov – 10 rokov (lehota nevyhnutná pre uchovávania
účtovných dokladov)

Účel spracúvania osobných údajov – uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie
platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb
(reklamačné a iné povinnosti, ktoré pre prevádzkovateľa e-shopu vyplývajú najmä z právnych
predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa

Kategórie spracúvaných osobných údajov – (údaje o zákazníkovi) rozsah: titul, meno,
priezvisko, adresa (ulica, číslo, smerové číslo, mesto), telefonický kontakt, emailový kontakt
a IP adresa, cookies.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie
osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – prepravné spoločnosti, súdy, orgány činné
v trestnom konaní, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, iný oprávnený subjekt
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania –
neuskutočňuje sa.


Lehoty na vymazanie osobných údajov – 10 rokov

Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13
ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Na webovom portáli sa zároveň môže nachádzať sekcia „registrácia“ prostredníctvom
ktorej, po vyplnení jednotlivých vstupných údajov, bude možné zaregistrovať sa
a využívať tak možnosť rýchlejšieho a výhodnejšieho nakupovania prostredníctvom
webového portálu. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa
(ulica, číslo, smerové číslo, mesto), telefonický kontakt, emailový kontakt a IP adresa,
cookies. Registrácia nie je podmienkou uzatvorenia zmluvy na diaľku.

Registrácia na webovom portáli nie je podmienkou uzatvorenia zmluvy na diaľku.

M2VmMTYyZ